Politika kvality

 

 

 

VŠEKON FRORČÍK s.r.o.

Studénka

 

 

Rozhodnuti

Jednatele společnosti

č. 02 / 2018

 

 Strana:             1/1

 

Účinnost:     1.2.2018

 

 

Věc: Politika kvality

 

Pro zajištění tvorby systému managementu kvality, jeho udržování, rozvoje a trvalého zlepšování ve společnosti VŠEKON FLORČÍK, s.r.o. je stanovena následující politika kvality, která je vhodná pro účely a kontext společnosti a podporuje její strategické zaměření:

 

 

  • základní orientaci společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti projektování, nákupu a prodeje komponentů pro kolejová vozidla, 
  • společnost se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňující kvalitu poskytovaných produktu,
  • společnost neustále vytváří potřebné organizační a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality,
  • trvalým cílem společnosti je neustále zlepšování činnosti a zabezpečování kvality poskytovaných produktu,
  • významnou spoluúčast na poskytování naších služeb mají dodavatelé produktu, proto s nimi bude společnost rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

 

 

 

Rozdělovník:               pouze originál u jednatele společnosti

 

 

                                                            

Zpracoval a vydal:      Jiří Florčík

Datum:                       30.1.2018

 

Vyhledávání

Kontakt

VŠEKON FLORČÍK s.r.o. 2.Května 398
Studénka
74213
552 302 706 tel.+fax.
602 707 792 Jiří Florčík, jednatel, ředitel
737 306 640 Jiří Florčík, ing., jednatel
775 255 670 Miroslava Hanzelková, administrativa